obraz

Do protestantów: CIAŁO I KREW JEZUSA 11 m-ce temu Administrator

< powrót do strony głównej

,,Do protestantów: CIAŁO I KREW JEZUSA"
dodano: 2018-02-28 12:14:45
aktualizacja: 2018-03-04 17:07:15
liczba wyświetleń: 652

Wobec wielu ataków na Kościół Katolicki przeprowadzonych przez protestantów postanowiłam do nich skierować parę słów zbierając wszystkie swoje komentarze już wypowiedziane. Protestanckie ataki na KK są wymierzone w Eucharystię, Matkę Bożą, wizerunki; obrazy i figury przestawiające Jezusa, Jego Matkę oraz świętych Kościoła. Podważają nieustannie w sposób agresywny istotę Kościoła Katolickiego . Do wszystkich tych aspektów znieważania Kościoła chce się odnieść. Dziś skupię się na Eucharystii.

Ewangelia świętego Jana rozdział 6 [41- 58}

41 Ale Żydzi szemrali przeciwko Niemu, dlatego że powiedział: «Jam jest chleb, który z nieba zstąpił». 42 I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: "Z nieba zstąpiłem"». 43 Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! 44 Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. 45 Napisane jest u Proroków: Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie. 46 Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. 47 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto wierzy, ma życie wieczne.0
48 Jam jest chleb życia. 49  Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 5 To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata». 52 Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: «Jak On może nam dać [swoje] ciało do spożycia?»
53 Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 54 Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 55 Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. 56 Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. 57 Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. 58 To jest chleb, który z nieba zstąpił
- nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki

Z Ewangelii św Mateusza : 
26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. 

Powszechnie wiadomo, że Protestanci nie spożywają się Ciała i Krwi Jezusa, ale jak twierdzą sami   spożywanie przez nich chleba ma symbolizować pamiątkę i wspomnienie ostatniej wieczerzy. Tak więc w kosciołach protestanckich nie dokonuje się przeistocznie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa w wymiarze duchowym tak jak to się dzieje w Kościele Katolickim.

Czym jest Eucharystia. Jest chlebem które stało się Ciałem Jezusa. Przeistoczenia dokunuje kapłan podczas sprawowanie mszy świętej. Przeistoczenie dokonuje się w wymiarze duchowym, poprzez wiarę spożywając chleb (hostię) według słów Jezusa wierzymy, że spożywamy  Ciało Jezusa  który nam się ofiarował wraz z całym Swoim  Bóstwem. On to zstąpił z nieba właśnie po to by ponieść ofiarę za nasze grzechy  by nas odkupić i wyzwolić z kajdan grzechu, by nas uwolnić poprzez uzdrowienie duchowe, by nas  uzdolnienić do czynienia dobra .  To wszystko dokonuję się właśnie poprzez pokarm duchowy którym Jest sam Bóg, Jezus Chrystus.

Czytajc całą Ewangelię słowa Jezusa który mówi o sobie jako chlebie..a póżniej słowa wypowiadane podczas ostaniej wieczerzy gdzie również podkreśla swą obecność w chlebie widać wyraźnie, że przyjście Jezusa i Jego Ofiara była i jest ściśle zwiazana z chlebem.. " Kto nie spożywa nie będzie miał życia w sobie"
żwróćmy uwagę, że kiedy Faryzeuszy gorsza mowa Jezusa a dokładniej słowa "spożywać moje Ciało " Jezus odpowiadojąc nie tłumacząc tego słowa inaczej jakoby źle myśleli iż  nie o spożywanie chodzi... ale utwierdza ich bardziej podkreslając słowo 'spożywać' odpowiada im: " To was gorszy? Jeśli nie będzie spożywali Ciała Mojego i pili Mojej Krwi nie będziecie mieć w sobie życia ! "


Dla katolika nie ma większego daru niż Bóg który się nam ofiarowuje w postaci chleba. On z całą swoją mocą i bóstwem przychodzi do nas by nas Katolików naprawdę dotykać i uzdrawiać. Dzieje się to poprzez wiarę, w sposób duchowy.

Wielu katolików spożywajc ten cudowny pokarm duchowy jakim jest Eucharystia doświadcza prawdziwego uzdrownie duchowego, a także fizycznego.
 Jest wiele świadectw mówiących o tym jak Pan Bóg poprzez godne spożywanie Eucharystii  uwolnił ludzi z wielu słabości i chorób duszy i ciała które uniemożliwiały im wolność duchową, które prowadziły nagminnie do grzechu poprzez słabość, ból, złe pragnienia czy nawet zranienia. To właśnie jest tajemnica uwolnienia z grzechu, że Pan Bóg sam nas uzdalnia do wyjścia z Babilonu, własnie poprzez ten duchowy pokarm któremu dała poczatek Jego Męka, Śmierć i Zmartyhwstanie.


Kiedy wykluczylibyśmy ten cudowny pokarm którym Jest  Sam Jezus Chrystus z Kościoła Katolickiego  cóż by nam pozostało ?  Kim byśmy byli ?
Bylibyśmy nędzarzami..wiecznie chorymi na duszy i na ciele...
To własnie zrobił Luter za którym poszły tysiace...Pozbawił  ludzi najcenniejszego daru duchowego ustanowionego przez samego Boga.
Dziś ten głodny lud którego tak oszukano został pozbawiony życia. Został pozbawiony też własnego  życia w swoim kościele co widać po tym iż temetem  wewnętrznych rekolekcji protestanckich jest nauka sprzeciwiajaca się i atakująca nieustannie Kościół Katolicki. 

Ciekawostką historyczną jest to że Jezus urodził się w Betlejem co po hebrajsku znaczy "dom chleba" . Jezus urodził się też dosłownie w chlebaku,  w pojemniku na chleby  jak to podają fakty historyczne. Tak więc przemianę Jezusa w chleb już zapowiadało miasto w którym przyszedł na świat jak i  całe Jego narodziny. 

Ze źródeł historcznych też wiadomo też, że od poczatku, już pierwsi chrześcijanie byli prześladowani właśnie z powodu mszy świętych i przemienienia Pańskiego .
Żydzi prześladujacy chrześcijan nazywali ich kanibalami jedzącymi ciało swojego Boga. Mówiono, że po tych " obrzędach" można rozpoznać chrześcijan.
Mordowano chrześcijan, a ten haniebny i fałszywy zarzut przyświecał  ich oprawcom by móc mieć uzasadnienie w zabijaniu ludu Bożego. Pomawiano też Kościół Boży o wypijanie krwi dzieci i podobne inne wymyślone zbrodnie  związane z krwią.

Dziś jest to tylko dowodem dla nas na to jak szatan bardzo nienawidzi i boi się tej ofiary Jezusa. Pamiętajmy, nigdy nie rezygnujmy z tego daru Bożego, przez którego płyną łaski nieba dla  nas, który nas dźwiga z grzechu każdego dnia ..i który jest dla nas przepustką do nieba i daje życie wieczne.


Autor :
Izabela 


  żródło : 
Biblia Tysiąclecia   


Zaloguj się

Udostępnij post na Facebooku

Inne artykuły

„Dom” w Libanieczytaj więcej »

Ks. Grzegorz Śniadoch: Zbliżają się czasy ostateczne. Musimy zachować Wiarę i moralność katolicką!czytaj więcej »

Ksiądz Douglas Bazi: „Islamiści zabijają ludzi bez powodu. Niech świat dowie się, co się u nas dzieje!” czytaj więcej »

Chrayzmatyczna modlitwa o uwolnienie i uzdrowienieczytaj więcej »

Świadectwa które budujączytaj więcej »

Noc zesłania Ducha Sw. Łódżczytaj więcej »

Tajemnica fatimska oczami naukowców i Ojców Kościoła.czytaj więcej »

Pełne, zdecydowania, ale i zatroskania słowa naszej Premier.czytaj więcej »