obraz

Forum Betania » Forum Betania » Ks. Rafał Trytek: Wolno palić tęczę

Forum Betania · Ks. Rafał Trytek: Wolno palić tęczę 11 m-ce temu

„Prawo naturalne ma większą wartość niż pozytywne, czyli stanowione. To pierwsze pochodzi od Boga, a to drugie od człowieka, dlatego pod pewnymi warunkami można - odwołując się do prawa naturalnego - nie stosować się do przepisów prawa stanowionego, zwłaszcza jeżeli uderza ono w publiczną moralność” https://tenetetraditiones.blogspot.com/2017/11/ks-rafa-trytek-wolno-palic-tecze.html?m=0
obraz

Dodaj odpowiedź

załącz pliki »