obraz

Forum Betania » Forum Betania » PRZESTROGA PRZED FAŁSZYWĄ "BIBLIĄ" EKUMENICZNĄ

Forum Betania · PRZESTROGA PRZED FAŁSZYWĄ "BIBLIĄ" EKUMENICZNĄ 1 lat temu

PRZESTRZEGAMY PRZED FASZYWĄ BIBLIĄ JEDNOCZACĄ WSZYSTKIE RELIGIE Protestanci w swoich kościołach już przedstawiają "biblię". Oto "biblia" łącząca wiele religii zasadniczo różniące się w najważniejszych punktach (dogmatach) Po 22 latach prac Towarzystwo Biblijne w Polsce wydało całą Biblię Ekumeniczną w jednym tomie. 16 marca w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie odbyło się nabożeństwo dziękczynne z tej okazji, natomiast dzień później w stołecznym Muzeum Etnograficznym miała miejsce uroczysta prezentacja tego tomu. Obie uroczystości zgromadziły wielu duchownych i świeckich zaangażowanych w ruch ekumeniczny, wśród nich m.in. osoby uczestniczące w pracach nad ekumenicznym przekładem Biblii.Przekład ten jest wspólnym dziełem tłumaczy, językoznawców i redaktorów z jedenastu Kościołów członkowskich Towarzystwa Biblijnego w Polsce: Rzymskokatolickiego, Adwentystów Dnia Siódmego, Chrystusowego, Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Metodystycznego, Ewangelicko-Reformowanego, Polskokatolickiego, Prawosławnego, Starokatolickiego Mariawitów i Zielonoświątkowego.https://betania.pl/article/read/102
obraz
1 lat temu
Ulf Ekman nam protestantom wydaje sie ze znamy pismo sw , ale my nie znamy pisma sw my znamy fragmenty kture czytamy i podkreślamy bo zarąbiście brzmią i mogą dac niesamowite dary i obietnice potem je sobie wypisujemy ogłaszamy budujemy konferencje na ten temat i myslimy ze to jest całe pismo sw .ale to są konteksty z pisma sw to co już trudniejsze w pismie sw tego już nie zakreslamy a to co jest o cierpieniu przewalamy na następna strone. doswiadczenie pawła ewangelizatora pawła jakie cierpienie przechodzi dla ewangelizacji , jak bierze cierpienie koscioła dla którego głosi ewangelie aby ci mieli pełno moc ducha sw a paweł mówi a ja umieram w cierpieniach za was , wy się cieszycie radujecie i ogłaszacie Boza chwałe a ja się czuje jak ostatni śmieć , raduje się w cierpieniach za was bo kiedy przyjmujesz cierpienie za kogoś zeby ktos otrzymał , wielka łaske i pocieszenie ducha sw wtedy duch sw stepuje najgłebiej i tam zaczyna rozradywac się w tobie
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
1 lat temu
Wam protestantom ? Jesteś protestantem ?
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
Modlitwą do Boga prosimy, żeby Bóg nam objaśnił co chce w Biblii powiedzieć.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
1 lat temu

ulf ekman jest byłym protestantem teraz jest katolikiem a to sa słowa dominika chmielewskiego z adwentu
https://www.youtube.com/watch?v=qvDQsENlsfc&t=582s
Podoba się : Izabela, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
1 lat temu
Krzysztof, Jeśli chodzi o protestantów to miałam tę nieprzyjemność dyskutować z nimi wielokrotnie, piszę nieprzyjemność ponieważ zaciekle atakują Kościół Katolicki, a te fragmenty z Pisma przeinaczają, rozbierają na czynniki pierwsze, a co najciekawsze : są z nimi w całkowitej sprzeczności...Począwszy od pierwszego przykazania (jego drugiej części rozbudowanej) że ją ukryliśmy (co jest nieprawdą) Ona brzmi : Nie będziesz miła Bogów cudzych obok mnie...nie będziesz czynił obrazu NICZEGO co na ziemi NICZEGO co na niebie " Ten fragment pokazuje wyrażnie, że NIE CHODZI O NASZEGO BOGA W KONTEKŚCIE OBRAZU I RZECZY BO BÓG NIE JEST RZECZĄ.. Bóg to mówi w kontekście obrazu rzeczy których robiono obrazy i do których się modlono czyli w kontekście innych bogów. A wiec widać, że to Kościół Katolicki odczytuje ten fragment logicznie i dosłownie, a nie protestanci.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
1 lat temu
W tym artykule jest opisana najważniejsza różnica pomiędzy nami a protestantami której nie da się połaczyć zadną miarą, Chodzi mianowicie o CIAŁO I KREW JEZUSA https://betania.pl/article/read/93
obraz
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
1 lat temu

oni protestanci głosza inna ewangelie a tutaj ciekawa dyskusja miedzy katolikiem hiob a protestantem
trucker hiob czasami publikuje artykuły w frondzie albo tutaj https://www.salon24.pl/u/hiob/152628,polemika-z-pastorem-pawlem-bartosikiem-sola-scriptura
https://www.youtube.com/watch?v=0E4tAnC6G9o&t=120s
Podoba się : Izabela, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
1 lat temu
protestanci to fałszywi chrześcijanie KATECHIZM ŚW. PIUSA X O paleniu Biblii heretyckich P. Czy wolno jest czytać Pismo święte w każdym przekładzie? O. Wolno jest czytać Pismo święte w takich tylko przekładach, które uzyskały potwierdzenie od Kościoła i zaopatrzone są w objaśnienia od tegoż Kościoła pochwalone. P. Dlaczego wolno jest czytać Pismo święte tylko w przekładach uznanych przez Kościół? O. Wolno jest czytać Pismo święte tylko w przekładach uznanych przez Kościół dlatego, że on jeden jest prawym stróżem Pisma świętego. P. Gdzie mamy szukać prawdziwego rozumienia Pisma świętego? O. Prawdziwego rozumienia Pisma świętego mamy szukać w Kościele katolickim, który jest nieomylnym tłumaczem jego. P. Co powinien uczynić katolik, gdyby mu wpadła w ręce Biblia heretycka lub niepotwierdzona od Kościoła? O. Gdyby komu z katolików wpadła w ręce Biblia heretycka lub niepotwierdzona od Kościoła, powinien ją natychmiast spalić lub oddać proboszczowi. P. Dlaczego Kościół zabrania Biblii heretyckich lub niepotwierdzonych przez siebie? O. Kościół zabrania Biblii heretyckich lub niepotwierdzonych od siebie dlatego, że nieraz bywają sfałszowane i zawierają błędy, które mogłyby nas zachwiać w wierze świętej. Z tejże przyczyny zabrania Kościół i tych przekładów Pisma świętego, które uzyskały potwierdzenie jego, ale zostały przedrukowane z opuszczeniem objaśnień przez niego pochwalonych.
Podoba się : Izabela, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
1 lat temu
problem w tym, że ta "biblia" ma być potwierdzona przez heretyckie religia a także przez Kościół Katolicki. o ile już nie jest..
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
1 lat temu
Izabela, mialas szczescie ze spotkalas Protestanta na swojej drodze, czasami dyskusje na temat Pisma Swietego moze byc bardzo interesujaca, prawdopodobnie trafilas na czlowieka ktory zaczal czytac Slowo Boze i zauwazyl ze roznica pomiedzy nauka Jezusa Chrystusa a katechizmem jest tak duza ze zamiast wyjasnic na czym to polega, zaatakowal Kosciol, tylko ze to nie tedy droga w taki sposob mozna tylko rzucic bardzo zle swiatlo na chrzescijan.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
1 lat temu
Franek, Franek o katolikach tez mowi sie ze to falszywi chrzescijanie i co jakos z tym zyjesz, kto jest falszywy a kto nie decyduje nasz Pan Jezus Chrystus, decyduje nasza wiara i to czy jestesmy uczniami Jezusa Chrystusa, czy tylko chodzacymi do kosciola. Czy rozumiesz roznice ?
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
1 lat temu
Leo Przepraszam, ale nie spotkałam bardziej nielogicznego i śmiesznego tłumaczenia wyrwanych fragmentów z Pisma świętego niż u protestantów...Sekta która wyrzuciła za drzwi Ciało i Krew Jezusa, nie karmi się Bogiem, a rozpadła się na 3000 kawałków, i dziś w kościołach ewangelickich ślubują homoseksualiści, w Berlinie był pierwszy taki ślub..
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
1 lat temu
Polecam posłuchać wyżej filmu co Krzysztof wkleił, tam wypowiada się były protestant
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
1 lat temu
Leo Neumann napisał/a: Franek, Franek o katolikach tez mowi sie ze to falszywi chrzescijanie i co jakos z tym zyjesz, kto jest falszywy a kto nie decyduje nasz Pan Jezus Chrystus, decyduje nasza wiara i to czy jestesmy uczniami Jezusa Chrystusa, czy tylko chodzacymi do kosciola. Czy rozumiesz roznice ?
czy kolega rozumie różnicę pomiędzy chodzeniem do kościoła a przynależnością do Kościoła Katolickiego, poza którym nie można ani podobać się Bogu ani być zbawionym? nie wystarczy być dobrym człowiekiem, bo ten Kościół – który nabył swoją krwią i umiłował na wieki jako oblubienicę jedynie wybraną – założył i ustanowił sam Jezus. On nakazał Apostołom i ich następcom aż do skończenia świata nauczać i rządzić po całej ziemi i gromadzić ze wszystkich narodów, aby powstał jeden lud święty. Bo prawo Ewangelii nie głosi, że prawdziwi wyznawcy mieli czcić Ojca w duchu i prawdzie, pojedynczo, z wykluczeniem wszelkich więzów społecznych, lecz Zbawiciel nasz chciał swoją religię tak związać z założoną przez siebie społecznością, aby z nią ściśle zespolona, przybrała niejako konkretne formy i aby poza nią prawdziwa religia Chrystusowa była niemożliwa. Dlatego nie można nawet nazywać się chrześcijaninem poza Kościołem Jednym, Świętym, Powszechnym i Apostolskim, to jest żadnym innym niż rzymsko-katolickim. Nawet na przykładzie takim to wiadomo - Jezus polecił, żeby Piotr pasł jego owce, to jest wszystkich ludzi, bo Bóg jest Stwórcą wszystkich, dlatego jeżeli np. różnej maści heretycy twierdzą, że papież nie jest ich zwierzchnikiem to samo przez to twierdzą, że nie zostali powierzeni Piotrowi i jego następcom, przez co sami znowuż się określają, że nie są owcami (dziećmi, stworzeniami) Boga. "Istnieje zatem jeden Kościół Chrystusowy, który trwa w Kościele katolickim rządzonym przez Następcę Piotra i przez biskupów w łączności z nim" "Przede wszystkim należy stanowczo wierzyć w to, że «pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym pośrednikiem i drogą zbawienia, On, co staje się dla nas obecny w Ciele swoim, którym jest Kościół; On to właśnie, podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu (por. Mk 16, 16; J 3, 5), potwierdził równocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest jak przez bramę" Dominus Iesus
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
1 tyg. temu
A czy Ci, którzy tak przestrzegają przed tym przekładem są w stanie podać jakieś argumenty ? Tak znacie się wszyscy na tłumaczeniach przekładów ?
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
1 tyg. temu
Nie chodzi o przekład tylko tych, co go robią. Co dobrego przyjdzie z picia wody z zatrutego źródła?
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
do góry ↑

Dodaj odpowiedź

załącz pliki »