obraz

Forum Betania » Forum Betania » Ani galaz ani lisc...nawet nie pyl z Drzewa.

Forum Betania · Ani galaz ani lisc...nawet nie pyl z Drzewa. 10 m-ce temu

"Jeśli będziemy wierzyć, że ci, którzy nigdy nie usłyszeli o Bogu, dostąpią łaski, zaakceptujemy olbrzymią niekonsekwencję. Jeśli wszyscy, którzy nie słyszeli o Bogu, są zbawieni, nikt nigdy nie powinien usłyszeć Ewangelii... Najgorszą rzeczą byłoby podzielenie się z tą osobą Dobrą Nowiną, i jej późniejsze odrzucenie Ewangelii. Gdyby tak się stało, osoba ta byłaby potępiona. Ludzie, którzy nie słyszeli Ewangelii, na pewno są potępieni, gdyż inaczej Ewangelia nie ma sensu. Czemu mielibyśmy ryzykować, mówiąc ludziom o Jezusie, i spowodować ich potępienie, skoro wcześniej byli oni zbawieni, nigdy o Nim nie słysząc?"
10 m-ce temu
"Bóg związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami." Katechizm Kościoła Katolickiego 1257
Podoba się : niezalogowany użytkownik, Marcin M., niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Wystarczy dobrze przeczytać tę dobrą nowinę, a konkretnie słowa Jezusa by mieć pewność że tylko On jest zbawieniem człowieka i tylko przez Niego może się dokonać zbawienie. Nie pamiętam w tym momencie gdzie są te fragmenty, ale jest ich kilka. A Ci którzy uwierzą.... Tylko w Jezusie.....Ja Jestem bramą..... Wypowiadając słowo: Jeszua – mówimy: ZBAWIENIE! W Dziejach Apostolskich 4:12 napisano: „I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.” " Idzie na cały świat i głoście ewangelie, kto przyjmie chrzest będzie zbawiony, kto nie przyjmie będzie potępiony" ...Jest jeszcze więcej tych fragmentów obraz
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu

https://www.youtube.com/watch?v=mA8jZmmBN3w
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Zgadzam się z Tobą Izabela w 100 % że tylko w Jezusie Chrystusie mamy zbawienie .Cytuję słowa apostoła Pawła : Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia. Wszak mówi Pismo: Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony List do Rzymian 10 : 8 - 11. "Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne." Ewangelia Jana 3 :16
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Tak, ale wiara w Jezusa to warunek zbawienia i początek drogi do zbawienia. Sama wiara nie zbawi bo wiara bez uczynków jest martwa, a każdy kto w niego wierzy spełnia wolę Ojca...Wola Ojca objawia się przez Syna Bożego i to co ona nam nakazał i uzupełnił w prawie obraz
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Żadnego fragmentu Pisma świętego nie można czytać w oderwaniu od całego Pisma, jeśli tak się robi to dochodzi się do wniosku, że one sobie przeczą. Prawda przekazana nam w Biblii jest przekazem poprzez czytanie Biblii jako listu, jako całości, tylko wtedy wszystkie fragmenty stają się prawdziwe i wzajemnie uzupełniają. Tylko Kościół Katolicki tak robi. Co smutne, że protestanci powołują się na Biblię bo jak twierdzą tylko biblia jest ich autorytetem w wierze, ale biorą za swoją monetę tylko wybiórcze fragmenty np. na podstawie słów Jezusa " każdy kto słucha słów moich jest dla mnie matką, bratem siostrą" > twierdzą, że Jezus zrzekł się swojej matki.., a jak się przedstawi sprzeczne nawet ważniejsze bo dekalog który Jezus wzorowo wypełniał "czcij Ojca swego i Matkę swoją" albo Mowę Eucharystyczną Jezusa " Ja Jestem chlebem żywym, kto mnie spożywa nie umrze na wieki, jeśli nie będziecie spoŻywali Ciała Syna Bożego i pili Jego krwi pomrzecie..."...to już tych słów nie widzą.., te niewygodne fragmenty są dla nich tylko przenośnią.., a głoszą na wstępie, ze Biblię dosłownie sie czyta...Nie spotkałam bardziej nielogicznej wiary niż protestantyzm.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Dla wszystkich tu katolików : "Przede wszystkim należy stanowczo wierzyć w to, że «pielgrzymujący Kościół konieczny jest do zbawienia. Chrystus bowiem jest jedynym pośrednikiem i drogą zbawienia, On, co staje się dla nas obecny w Ciele swoim, którym jest Kościół; On to właśnie, podkreślając wyraźnie konieczność wiary i chrztu (por. Mk 16, 16; J 3, 5), potwierdził równocześnie konieczność Kościoła, do którego ludzie dostają się przez chrzest jak przez bramę" DOMINUS IESUS
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Jak mozna pisac ze ktos kto kontaktu z nasza wiara nie ma... bedzie potepiony?
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Chyba ze to nie ludzie tylko cos w rodzaju humanoidow pozbawionych duszy ktorzy sa jedynie wypelniaczami naszego swiata...takie tlo...
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Troszeczke egoistyczne podejscie i proba zawlaszczenia Boga.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Wlasciwie jesli jest tak jak piszecie to wiekszosc wierzacych bedzie przekleta...bo nie niosa slowa Bozego... bo marnotrawia czas... umiejetnosci...wiedze na kolejne posty na forum katolickim... troche kiepska perspektywa nie sadzicie? Marnujecie potencjal ktory macie...zamiast szerzyc slowo Boze w miejscach gdzie o Bogu..Jezusie nie slyszano.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Kto będzie zbawiony o tym wie tylko Pan Bóg..bo na to się składa cała wiedza o człowieku, jego poznanie prawdy i możliwości.. a do tej wiedzy ma dostęp tylko Pan Bóg. On jest sędzią sprawiedliwym, o to martwić się nie musimy. Ale gdybyśmy powiedzieli, że inne odłamy prowadzą równie do Boga mimo, ze tak naprawdę powstali z protestu przeciw Kościołowi katolickiemu i za nic mają Ofiarę Chrystusa przebłagalną za grzechy którą my katolicy spożywamy.. bo u nich jej po prostu nie ma... jeśli zrównalibyśmy naszą wiarą z tymi co się jej przeciwstawili to bylibyśmy NIKIM w wierze...nie nawrócilibyśmy nikogo też. Trzeba znać swoją wiarę i wierzyć w jej podstawy bo jest tylko Jedna Ewangelia i tylko jedno jej dobre rozumienie, inne rozumienia św Paweł nazywa przeklętymi...My Katolicy jesteśmy peni naszej wiary, naszych dogmatów bo tylko w Kościele Katolickim Jest składana Ofiara Jezusa na Ołtarzu (może jeszcze prawosławnym) i nie ma nic złego w tym że potępiamy nauki które przeczą...gdybyśmy inne adorowali to bylibyśmy kłamcami...
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Ogolniki prowadza na manowce...protest przeciwko konkretnym dzialaniom...a nie calosci.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Kto mowi o adorowaniu?
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Eucharystia nie jest konkretem ? To największy konkret w historii Kościoła
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Chodzi o to, że chrzest, sakramenty, życie w łasce uświęcającej w Kościele Rzymsko-Katolickim to droga do zbawienia. I zwyczajny porządek jest taki, że to się odbywa przez pośrednictwo kapłanów. Jednak Bóg to samo może zrobić sam, zwłaszcza gdy jest to moment śmierci. Może samemu udzielić komuś chrztu i włączyć Go do Kościoła. Jest jednak tak, że nikt nie może się domagać specjalnego przywileju, otrzymania tego bezpośrednio tylko od Boga. Każdy powinien uznać i działać w zwyczajnym porządku ustalonym przez Boga i korzystać z tego za pośrednictwem kapłanów Kościoła, jeśli ma taką możliwość. Jeśli nie ma to Bóg na pewno dokona sprawiedliwej oceny i łaski swojej takiej osobie nie odmówi. Nawet Ci, co usłyszeli Ewangelię, rozpoznali, że to prawda i mieli możliwość chrztu, a nie przyjęli tego, póki żyją mają możliwość to przyjąć nawet w ostatniej chwili bezpośrednio od Boga. Więc jak się dobrze na to spojrzy i to zrozumie, to ten porządek jest właściwy. I raczej trzeba myśleć, że Bóg interweniuje w nadzwyczajny sposób zwykle dopiero na sam koniec życia, kiedy nie ma innych już możliwości. A tym co starają się być uczciwi, dobrzy, sprawiedliwi, działający zgodnie z własnym sumieniem, a nie będącymi w Kościele udziela swojej pomocy i czuwa nad tym, by zostali zbawieni.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
To był fragment z DEKLARACJA DOMINUS IESUS O JEDYNOŚCI I POWSZECHNOŚCI ZBAWCZEJ JEZUSA CHRYSTUSA I KOŚCIOŁA wydanej przez Kongregację Nauki Wiary kto się sprzeciwia nie jest katolikiem i nie idzie drogą zbawienia, koniec i kropka. Ja jestem katolikiem, bo wierzę, że tylko w Kościele Katolickim można odnaleźć Boga i się zbawić, inaczej nie miało by to sensu. Twierdzenie, że każda wiara i wyznanie prowadzi do Nieba jest nie tylko heretyckie i bezbożne ale i sprzeczne z rozumem. Nie przeczy to temu, że Bóg chce aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania pełni prawdy (1 Tm 2,3) ale po to właśnie ustanowił Kościół, aby wszystkich ludzi w nim zebrać i zbawić.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Oczywiste jest, że Jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, a On udziela się w pełni prawdy i łaski w Kościele Katolickim. Jednak odpowiedz mi Franku. Czy Bóg może działać swoją łaską bez pośredników, jeśli zechce i uzna to za właściwe?
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
aaa obraz chcesz mnie złapać na zarzut, że jestem jansenistą otóż nie jestem wierzę, że Bóg może udzielać łaski w sposób podany przez ciebie bo jest między innymi Wszechmogący obraz
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Wcale nie chciałem Cię na niczym złapać. Tylko nie wiedziałem, czy Ty jesteś tego świadomy i czy to przyjmujesz. Dlatego postawiłem Ci to pytanie. Cieszę się jednak, że jesteś czujny. obraz I również cieszy mnie to, że wierzysz, że Bóg może udzielać w ten sposób swoje łaski. obraz
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
hehe tak jest obraz tak czy inaczej : "Sercem wierzymy i ustnie wyznajemy jeden Kościół, nie kościół heretyków, lecz święty, rzymski, katolicki i apostolski, i wierzymy, że poza nim nikt nie dostępuje zbawienia"
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
To się zgadza. Ale może się okazać, że ktoś kto dla ludzi jest w tym Kościele, dla Boga w nim już nie jest. I odwrotnie. Ktoś kto dla ludzi w nim nie jest, dla Boga może w nim być, bo Bóg go włączył w niego np. w nadzwyczajny sposób, tylko sobie wiadomy. Pomagać jednak innym wejść do tego Kościoła w zwyczajny sposób przede wszystkim powinniśmy przez miłość. Przykład życia miłością i promieniowanie tą miłością na innych. Wtedy Ci inni ludzie, poza Kościołem, zobaczą, że tu jest coś więcej niż tylko człowiek.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Franek jak mozna wierzyc..WIERZYC ze nikt inny oprocz tych ktorzy wyznaja "sluszna" wiare nie zostanie zbawiony. obraz swoja droga co z tymi ktorzy na swiat przyszli przed Jezusem. Przeciez w takim rozumowaniu..Twoim co krok jest jakas niespojnosc. Dla mnie ktos kto odmawia innemu czlowiekowi zbawienia jest esencja wszystkiego co zanieczyszcza nasz Kosciol i co sprawia ze wierzacych ubywa.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, Sylwia Sylwia, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Pismo Swięte nie mówi że tylko katolicy będą zbawieni albo baptyści czy protestanci czy inne nację religijne tylko podaję że kto wierzy w Jezusa Chrystusa .W "Dziejach Apostolskich" jest mowa o ludziach którzy byli zbawiani w Imię Jezusa Chrystusa zanim powstał kościół katolicki czy też inne kościoły .Warto rozważyć te fragmenty z Pisma :List do Rzymian 8:1 ,Apokalipsa Jana 20 : 12 -15
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Myślę, że w tym temacie jest dobrze przeczytać to, co pisze ks. Michał Kaszowski: http://www.teologia.pl/m_k/zag05-03.htm
obraz
Jest to tam wręcz znakomicie wyjaśnione.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Zależy co weźmiemy za autorytet Słowo Boże czy postanowienia soboru watykańskiego
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Krzysztofie, a kto zatwierdził, które księgi są Słowem Bożym znanym dziś, jako Pismo Święte?
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Ja wiem że oni zatwierdzili te księgi skoro je zatwierdzili to dlaczego nie nauczają tak jak jest w tych księgach ?
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
A co dokładnie masz na myśli? Czego nie nauczają, a co jest w tych księgach?
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Naprzykład chrzest niemowląt w księgach jest wyraźnie napisane że kto uwierzy i przyjmie chrzest będzie zbawiony A żeby uwierzyć to musi być głoszona ewangelia to dlaczego chrzczą niemowlęta które są nieświadome i czczenię figurek A też jest wyraźnie napisane żeby nie czynić żadnej figury czy obrazu i nie oddawać mu czci
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
10 m-ce temu
Tu pojawia się najważniejsza kwestia, czyli interpretacja słów z Pisma Świętego. Zanim Ci odpowiem na te rzeczy, co poruszyłeś, to chcę byś na coś spojrzał. Spójrz. Jak to jest, że np. protestanci, tak się trzymają niby słów Pisma Świętego, a są tak podzieleni na tyle odłamów i uważają, że to Kościół Katolicki źle interpretuje Pismo, a oni dobrze? Czyli mamy dwa Duchy Święte? Jeden mówi do katolików, jaka jest właściwa interpretacja, a drugi do protestantów? Ale czy na pewno dwóch? Przecież jest tyle odłamów protestantów. To może Duchów Świętych jest tyle, ile tych odłamów? A może jednak jest jeden Duch Święty, który wskazuje, że Jezus zostawił święte zadanie strzeżenia i nauczania Prawdy swoim Apostołom, z Piotrem na czele, i oni to przekazywali dalej, aż do dzisiaj? Czy nie tak zrobiłby najmądrzejszy ze wszystkich Jezus? On, uważasz, zostawiłby na pastwę ludzkiego tylko rozumowania, wydaje mi się, to co jest najważniejsze dla człowieka? A gdzie jest napisane w Piśmie Świętym, że nie można ochrzcić dziecka? Czy Jezus musiał wdawać się we wszystkie szczegóły, w każdy swoim zdaniu? Nie musiał, bo wiedział, że swojemu Kościołowi, swoim Apostołom, zwłaszcza Piotrowi i ich następcom da Ducha Świętego, jako Nauczyciela, który ich o wszystkim pouczy. O tym też są fragmenty. Jeśli zechcesz, wskażę Ci które. W Starym Przymierzu małe dzieci otrzymywały obrzezanie. W Nowym Testamencie małe dzieci się chrzci. To naturalne. Czy dziecko decyduje o tym, że ma się urodzić? Czy ktoś je pyta czy chce żyć? Nie? To rodzice i Bóg o tym decydują. I tak jest też w sprawach życia nadprzyrodzonego. Bóg daje to życie przez chrzest małym dzieciom, bo rodzice tego chcą w ich imieniu, gdyż są za nie odpowiedzialni. I chcą, by zostały oczyszczone z grzechu pierworodnego i od początku żyły w Łasce. A później, one będą miały możliwość zdecydować, czy chcą już świadomie przyjąć to, co od małego darmo dostali, czy może chcą odrzucić Świętą Wiarę i Łaskę, co jest równoznaczne z odrzuceniem Boga. Co do czczenia figurek. W Nauce Kościoła Katolickiego nie ma czegoś takiego, że uczy się, że należy się, albo że dobre jest oddawanie czci Boskiej figurom i obrazom. Nie ma. A wręcz przeciwnie, ta Nauka mówi, że gdyby tak robić to byłby grzech bałwochwalstwa. Obrazy i figurki czci się, jako przedmioty poświęcone na kult religijny. Czci się, jako coś poświęconego Bogu. Podobnie, jak święte były przedmioty w Starym Testamencie, które służyły do kultu Boga. Te przedmioty pomagają człowiekowi uświadamiać sobie, że wiara to rzeczywistość, a nie tylko nasze myśli i wyobrażenia. Człowiek nie jest tylko duchem, tylko umysłem. Ma zmysły i jest słaby i potrzebuje też znaków widzialnych, symboli, które pomagają zwrócić się do rzeczywistości duchowej. Poza tym, są też jak zdjęcie kogoś z rodziny. W tym przypadku mamy świętych, a przede wszystkim Jezusa i Maryję, którzy na wieczność stanowią już Rodzinę Boga. Bóg natomiast zakazał oddawania czci Boskiej rzeźbom i obrazom. O to chodziło w tych słowach i to przynależy do pierwszego Przykazania, które zabrania oddania czci bożkom. Nawet przecież Duch Święty, który jest Bogiem, podczas chrztu Jezusa, którego udzielał Mu Jan Chrzciciel zstąpił w postaci gołębicy, albo w postaci przypominającej gołębicę. I gdyby tak trzymać się tego czepiania się o figury i obrazy, jak to się robi wobec Kościoła Katolickiego, to czyli co? Ducha Świętego też mamy oskarżyć, że przyszedł w postaci symbolicznej? Przecież Duch Święty nie wygląda jak gołębica, bo jest Bogiem, czystym Duchem bez ciała i zewnętrznego wyglądu. A jednak ukazał się w taki sposób, nie inny. Podobnie Pan Jezus stał się Bogiem widzialnym przez swoje człowieczeństwo. I takie problemy właśnie polegają na interpretacji słów Pisma Świętego. Czy Bóg Tobie lub mnie, albo komukolwiek pozwolił dowolnie je interpretować, tak jak nam się tylko wydaje? Nie. Mamy szukać prawdy. A Bóg Prawdę podaje nam poprzez Nauczanie Kościoła. I tak jak to właśnie ten Kościół Katolicki, ówczesny papież i biskupi zatwierdzili, które księgi wejdą w skład Pisma Świętego, tak to przez całe wieki działo się z interpretacją tych słów, które tam są. Jeśli ktoś neguje Kościół Katolicki i to, że w Nim jest prawda, to co daje w zamian? Np. protestanci albo inni ludzie samowolnie interpretujący słowa Pisma? Odbiera autorytet papieżowi i biskupom i... co? I daje go sobie, albo innemu człowiekowi, który kim jest? Który tak jak do nie dawna jeszcze my, był niemowlakiem, którego rodzice musieli wszystkiego uczyć i non-stop się nim opiekować, by sobie nie zrobił krzywdy. Naprawdę to jest ta właściwa postawa? Zanegować papieża, nauczanie Kościoła Katolickiego (który ma już ok. 2000 lat) i ogłosić siebie tym, który wie najlepiej, który wie wszystko od Ducha Świętego? Co Ty byś zrobił na miejscu Jezusa? Zostawiając Święte, prowadzące do Zbawienia Słowa - Słowa Prawdy dla całej ludzkości - aż do końca świata, zrobiłbyś to pozostawiając je, by każdy człowiek sam sobie zastanawiał się, co dokładnie znaczą? Czy może ustanowiłbyś stróżów tej Nauki i tych darów Bożych, którzy mieliby następnie przekazywać to kolejnym stróżom i tak, aż do skończenia świata? Tak się postępuje nawet tylko odnośnie bogactw doczesnych, a co dopiero w sprawach bogactw wiecznych. Nie mówię, że miałbyś to przyjąć, bo ja tak mówię. Ja jestem tylko, tak jak i Ty, człowiekiem. Twoim bratem, bo mamy tego samego Stwórcę. Ale przypatrz się temu, co napisałem. Ja to rozpoznaję za prawdę. Jeśli Ty też dobrze się temu przyjrzysz, to podobnie jak ja, jak się temu przyglądałem, może też to zobaczysz i uznasz, że faktycznie tak jest.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
9 m-ce temu
do heretyka 2 posty wyżej - wbij sobie do głowy,że Kościół, który założył Chrystus to żaden inny niż Rzymsko-Katolicki jak w Credo (którego ty oczywiście nie przyjmiesz bo nie jesteś chrześcijaninem wcale, bo to, że ktoś przyjmie chrzest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego a potem bluźni przeciwko Trójcy Przenajświętszej nie znaczy, że jest chrześcijaninem) po tym można poznać prawdziwy Kościół, że jest Jeden, Święty, Powszechny i Apostolski - taki nie jest żaden z twoich heretyckich zborów. Ponadto co do chrztu dzieci to nie wiem, ale pewnie z twojego heretyckiego wydania Biblii usunięto fragmenty z Dziejów Apostolskich, w których jest napisane, że Apostołowie chrzcili pogan z "całymi domami" a więc i z dziećmi, tak ochrzcił św. Piotr dom Korneliusza w Cezarei (Dz. Ap. 10), św. Paweł dom Lydii z Tiatyry (Dz. Ap. 16, 15), dom stróża więzienia w Filippi (Dz. Ap. 16, 32-33) i dom Kryspa w Koryncie (Dz. Ap. 18, 8) - jak znajdziesz katolickie Pismo Święte to sobie poczytaj. Nie wiem też czy Apostołom w twojej herezji się wierzy, może i nie, także tu masz w razie czego słowa Chrystusa (chociaż kto wie czy wy i w Syna Bożego wierzycie i Go szanujecie, skoro bluźnicie przeciwko Jego uczniom) - Słowa Chrystusa Pana: «Jeżeli się kto nie odrodzi z wody i z Ducha Świętego, nie może wejść do Królestwa Bożego», te słowa mają znaczenie ogólne, a więc odnoszą się i do niemowląt i ludzi, którzy nie mają pełnej świadomości wiary i samego aktu chrztu (ważnego nawet jakby heretyk taki jak ty udzielał komuś ale to inny temat a z resztą wy w sakramenty nie wierzycie i ich nie macie). Na sam koniec znowu znajdź katolickie wydanie Biblii i porozważaj co znaczą słowa Jezusa, które powiedział do uczniów (których bezpośrednimi następcami są biskupi i księża Kościoła Katolickiego) : "Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał" Łk 10, 16. uważaj więc bo nie słuchając Kościoła nie słuchasz Boga tylko diabła
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
Okej... a czy jest konsekwencją to, co piszę poniżej? Ludzie, którzy nigdy nie mieli możliwości poznać Chrystusa będą potępieni........... czyli........... Bóg dopuszcza konsekwencje grzechu na tych, którzy nie mieli najmniejszego wpływu na zmianę swej sytuacji, co więcej - nigdy nawet nie mieli świadomości, że żyją w błędzie....... czyli...... Bóg dopuszcza potępienie niewinnych....... a ponoć jest sprawiedliwy obraz Moje zdanie jest takie.... Bóg jest sprawiedliwy. Człowiek niewinny nie będzie potępiony. Człowiek winny potępia się sam, bo grzech ma swoje konsekwencje. Pozostaje jeszcze kwestia Miłosierdzia Boga, które dla nas zasadniczo jest tajemnicą. Jeśli ja się potępiam, bo nie miałem możliwości poznania Chrystusa, to oznacza, że stwarzając mnie skazał mnie z miejsca na wieczne piekło. Gdyby było inaczej, nie pozwoliłby na to. Czyli... jedni są wybrani do zbawienia, inni nie... cokolwiek bym nie zrobił, jakkolwiek bym nie żył, czy dobrze, czy źle - będę potępiony. Zatem... moralność nie ma żadnego znaczenia, czyli nauczanie Chrystusa jest tylko bajką.... Zwykła sprzeczność, wg mnie obraz
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
Dobrze myślisz Mateusz, że Bóg jest Sprawiedliwy i nie potępi kogoś za coś, za co nie ponosi winy. Ludzie dobrej woli, działając zgodnie ze swoim sumieniem, starający się na ile potrafią trzymać dobra i prawdy, a niebędący katolikami, czy chrześcijanami zostaną zbawieni, jeśli tego zechcą. Chyba, że poznawszy pełną prawdę zechcą to odrzucić (i nie zmienią tego, aż do śmierci), to wtedy nie będą zbawieni. Taka jest Nauka Kościoła Katolickiego. Za równo Ty, jak i ja i ktokolwiek, kto tu pisze, mogliśmy się urodzić w rodzinie z innej wiary, więc dobrze jest o tym pamiętać i nie wywyższać się nad innych, z racji tego daru, że nam udzielono miejsca na tym świecie wśród katolików już na starcie. Może się nawet okazać, że ktoś nie będąc katolikiem, a nawet chrześcijaninem, z racji swojego dobrego postępowania - w miarę swoich możliwości - jest bliżej Boga niż ktoś z nas katolików. Bo bycie samym katolikiem formalnie, zbawienia jeszcze nie daje.
Podoba się : Mateusz, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
Warto przeczytać Mt.25,31-46
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
Maciej... nic dodać, nic ująć obraz
Podoba się : Maciej Czerwiński, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
nie znasz w ogóle ani Pisma Świętego ani nauczania Kościoła no ale skąd masz znać w swojej sekcie więc : Bóg chce zbawić wszystkich ludzi : 1 Tm 2, 4 - "[Bóg]który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy." "Ci jednak, którzy są w stanie niepokonalnej nieznajomości Chrystusa i Jego Kościoła, nie będą z powodu tejże nieznajomości skazani na kary wieczne. Nie obciąża ich żadna wina z tego powodu przed oczyma Pana i który czyniącemu to, co jest w jego mocy, nie odmawia łaski, tak by mógł dostąpić usprawiedliwienia i osiągnął życie wieczne". - Sobór Watykański I Jednak, jako, że Kościół Chrystusowy jest absolutnie konieczny do zbawienia nie mogliby więc zostać zbawieni ludzie, którzy wiedząc, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Chrystusa jako konieczny, mimo to nie chcieliby bądź przystąpić do niego, bądź też w nim wytrwać.Stwierdzenie to nie dotyczy tych, którzy bez własnej winy nie znają Chrystusa i Kościoła. - KKK. W skrócie aby być katolikiem i mieć widoku na życie wieczne trzeba wyznawać prawdę i stanowczo wierzyć, że Kościół jest konieczny do zbawienia. "Sercem wierzymy i ustnie wyznajemy jeden Kościół, nie kościół heretyków, lecz święty, rzymski, katolicki i apostolski, i wierzymy, że poza nim nikt nie dostępuje zbawienia."
Podoba się : Mateusz, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
Czytam to co piszesz Franek i tak sobie mysle... wielka to odpowiedzialnosc przed ksiedzem...zakonnikiem...misjonarzem...czlowiekiem wierzacym... stokroc sie zastanowic powinien zanim usta otworzy i zacznie o Bogu mowic... o Jezusie... o Kosciele bo wiecej zla moze wyrzadzic nizeli dobra. Ludzi powinno sie uczyc dobrze zyc... zyc po Bozemu... a dopiero jak na tory wejda odpowiednie mowic im o Bogu...Jezusie... Kosciele... taka powinna byc kolejnosc. Szczerze to niewiele jest takich osob posrod wierzacych ktorzy to rozumieja. Jeszcze mniej ktorzy w ten sposob postepuja.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
Jak sie te ustalenia Soboru Watykanskiego maja do rzeczywistosci... przeciez jest tyle zmiennych... zrodlo z ktorego slowa o Bogu pochodza moze byc mierne ... podloze nieurodzajne ... to co piszesz jest oderwane od rzeczywistosci. Ustala sie pewne prawa a potem i tak "zrzuca" na Boga odpowiedzialnosc. Tworzy sie dla samego tworzenia... beznadzieja jak dla mnie.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
Cóż, pozostaje mi napisać, że mi przykro, że tyle osób idzie na potępienie, bo nie chce słuchać nauki katolickiej twierdząc, że wie lepiej.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
obraz wytlumacz mi sens tych ustalen... ktos Ci powie o Bogu i jesli nie przyjmiesz tych slow za pewnik jestes przeklety? Stalo sie..uslyszales! Radz sobie teraz...
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
"Sekciarza po jednym lub po drugim upomnieniu wystrzegaj się, wiedząc, że człowiek taki jest przewrotny i grzeszny, przy czym sam na siebie wydaje wyrok". Tt 3,10-11. nie mam ci nic do napisania już
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
O... toz przeciez dales przyklad. To jest to o czym pisalem. Czesc ludzie wierzacych jest leniwa i egoistyczna w swej wierze. Tak bardzo lubi snuc wizje blizniego ukaranego przez Boga za watpliwosci i odmienne zdanie. Proste pytanie czy wszystko co bylo i jest w Kosciele jest swiete i pochodzi od Boga? Nie... chyba ze to co zle nigdy czescia Kosciola nie bylo ale do tego trzeba niestety krytycznej oceny...i analizy a nie zaslaniania sie cytatami i bezmyslnego przyjmowania wszystkiego co wylazlo spod sutanny.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu

https://www.youtube.com/watch?v=LfiLyWuwStM&list=PLsUMFjLRnLx5vSvads1IgCFsoUwTxfQIV&index=1
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
po co wstawiacie heretycki bełkot na katolickim forum?
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
Po to żeby pokazać kontrast między Pismem Swiętym a Katechizmem Kościoła katolickiego .
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
nie ma czegoś takiego no chyba, że jesteś heretykiem to wszystko przyjmiesz i każdą głupotę
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
co ty wszystkich tak od heretyków wyzywasz , zbadaj czy tak się sprawy mają a nie jak ktoś nie myśli jak ty to jest be
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
Franek zbadaj sie obraz
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
8 m-ce temu
Potwierdzam. Frankowi trzeba się zbadać bo nie jest dobrze.
Podoba się : niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik, niezalogowany użytkownik,
do góry ↑

Dodaj odpowiedź

załącz pliki »