obraz

Tablica Betania » post użytkownika Betania

pokaż starsze komentarze »

: Gierula szatan nie umie nasladowac dwoch rzeczy: pokory i posłuszeństwa ... zupełnie jak bractwo Piusa które wypowiada posłuszeństwo. Zostaw więc namiestnika Chrystusa na ziemi w spokoju.
: może administrator portalu odniesie sie do zamieszczonej fotografi - bo jak sympatyzuje z takim przesłaniem to ja w tym nie uczestnicze i prosze o likwidacje konta na tym portalu
Grzegorz Gierula: Heretyk nie jest godzien nazywać się namiestnikiem Jezusa Chrystusa, albowiem poprzez głoszone błędy odpadł od Kościoła. Nieomylne magisterium Kościoła wyraźnie na to wskazuje: "Papież, będący jawnym heretykiem automatycznie (per se) przestaje być papieżem i głową Kościoła, jako że natychmiast przestaje być chrześcijaninem oraz członkiem Kościoła. Z tego powodu może być on sądzony i ukarany przez Kościół. Jest to zgodne z nauką wszystkich Ojców, którzy nauczali, że jawni heretycy natychmiast tracą wszelką jurysdykcję." ~ św. Robert Bellarmin "De Romano Pontifice". O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie! Ps. Z Bractwem Św. Piusa X nie mam nic wspólnego. Widzę również żydowską chęć cenzury rodem z Facebook-a obraz
: Sam jesteś odstepcą i stajesz sie kolejną denominacją koscioła jak protestancki kościół (n-1) proponuje nazwe kosciół gierula obraz
Grzegorz Gierula: Ja drogi Panie wyznaję nieskażoną wiarę taką jaka była powszechnie praktykowana przez prawie 2 tyś lat, do czasu Vaticanum II. Odstępcą od wiary jest nowy, fałszywy neo kościół Novus Ordo, to on jest protestancki i ze swej natury niekatolicki. Od blisko pół wieku życie chrześcijańskie pozostaje w zaćmieniu wskutek rozprzestrzeniania się potępionych już wielokrotnie i nieomylnie przez Kościół modernistycznych błędów i herezji takich jak: 1) wolność religijna, która w istocie prowadzi do akceptacji ateizmu państwa; 2) fałszywie pojmowany ekumenizm “ czyli postawienie na tej samej płaszczyźnie co Jedyny, Prawdziwy Kościół Katolicki fałszywych doktryn religijnych oraz uznawanie innych religii, w tym nawet judaizmu, islamu i pogaństwa, za środki prowadzące do zbawienia; 3) błędna koncepcja Kościoła Chrystusowego nie utożsamianego wyłącznie z Kościołem Katolickim, ale postrzeganego jako byt szerszy, który mieści w swoim obrębie Kościół Katolicki, ale się doń nie ogranicza; 4) promowanie jednej światowej synkretycznej religii; 5) hołdowanie ideom wolnomularskim, takim jak propagowanie rzekomo przyrodzonych" praw człowieka, będących w istocie wyrazem antropocentryzmu.
: Znakomicie; lepszy niz Luter jesteś proponuje upgreade dla nazwa twojego koscioła: NKG - nieskażony kosciół gierula obraz
Maciej: Franciszek to zwykły komunista zmieniający naukę . Komunizm jawnie stoi przeciwko Jezusowi . Papież nigdy nie przechodzi na emeryturę papieżem jest Benedykt .
Franek Franek: Najgorzej, że możesz mieć rację : info ostatnie : Franciszek uhonorował medalem św. Grzegorza Wielkiego (najwyższe odznaczenie papieskie) promotorkę mordowania nienarodzonych dzieci : http://www.lepantoinstitute.org/pope-francis/pope-francis-awards-architect-safe-abortion-fund-pontifical-honor/
obraz
jakie ona może mieć zasługi dla Kościoła?! tego już nie da się wytłumaczyć niczym, co ten człowiek wyrabia?!

Tablica Betania

Udostępnij post na Facebooku