obraz

Tablica Betania » post użytkownika Betania

Grzegorz Jan dodał/a nowy wpis na swojej tablicy

1 tyg. temu

Msze święte o 18:00. Adoracja, nabożeństwa,modlitwy,wspólny różaniec,comiesięczne nabożeństwo uzdrawiania i uwalniania zatwardziałych grzeszników(21 kwiecień) - Internetowe transmisje na żywo. http://www.christusvincit-tv.pl/viewpage.php?page_id=1
obraz

pokaż starsze komentarze »
Franek Franek: miały być rzeczowe argumenty, widać nie wiesz Grzegorzu Janie co to jest w ogóle... gdzie napisałem nieprawdę? czy nie uznajesz orzeczenia kompetentnej władzy kościelnej w postaci ordynariusza miejscowego, który słusznie nałożył na Natanka karę suspensy za uporczywe szerzenie błędów? Natanek głosi herezje, między innymi : 1.w promowanych przez niego orędziach na tzw. czasy ostatecznie, które niby właśnie nadeszły twierdzi on, że z biegiem historii świat staje się coraz bardziej zły i zmierza ku nieuchronnej katastrofie. Jednakże Chrystus jakoś wkroczy w dzieje świata i uratuje pozostałych mu wiernych. Tak np. głoszą Świadkowie Jehowy a nie katolicy 2. promowanie podejrzanych wizjonerów, takich jak Agnieszka Jezierska, co wygląda tak, że Agnieszka się pyta, a Niebo natychmiast odpowiada, zaś Natanek ogłasza to publicznie jako podstawowe wskazanie dla dalszego postępowania. 3. przypisywanie Marii realnego współodkupienia, co jest sprzeczne z nauką Kościoła, o tym, że jedynym Odkupicielem jest sam Jezus Ponadto Natanek jest buntownikiem, bo nie posłuchał swojego biskupa, przez co nie posłuchał Kościoła, przez co sam się poza nim stawia...
Grzegorz Jan: herezję widać w twoim komentarzu!
Franek Franek: no to gdzie napisz
Grzegorz Jan: Herezją jest zaprzeczać że Maryja Mata Boża nie może być nazywana współodkupicielką.
Franek Franek: Nie rozumiesz tego wcale tak samo jak ten twój herezjarcha. Natanek przypisuje Matce Bożej realne współodkupienie, podczas gdy to jedynie Jezus realnie odkupił nasze grzechy i tylko On umarł za nas. Matkę Boską można nazywać współodkupicielką i to Kościół Katolicki od dawna robi. Ale tytuł współodkupicielki nigdy nie stawia Maryi na poziomie równości z Jezusem Chrystusem, jedynym boskim odkupicielem, bo takie stwierdzenie byłoby herezją i bluźnierstwem. Tytuł współodkupicielki jest bez znaczenia bez Jezusa odkupiciela i sam w sobie skupia się na krzyżu Jezusa Chrystusa. Maryja współodkupicielka ogłasza światu, że cierpienie jest odkupieńcze, gdy pozostaje w jedności z cierpieniami Chrystusa.

Tablica Betania

Udostępnij post na Facebooku