obraz

Tablica Betania » post użytkownika Betania

Aneta dodał/a nowy wpis na swojej tablicy

1 lat temu

On ma taką moc! ❤ "Gdy wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego uczniowie. Nagle zerwała się gwałtowna burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!» A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?» Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»" (Mt 8, 23-27)

Tablica Betania

Udostępnij post na Facebooku