obraz

Tablica Betania » post użytkownika Betania

Gabriela dodał/a nowy wpis na swojej tablicy

6 lat temu

(Mt 24,42-51) Jezus powiedział do swoich uczniów: Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę, powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: Mój pan się ociąga, i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.

Gabriela: " Nie wiemy, kiedy Pan nasz przyjdzie, lecz czuwanie już jest w jakimś sensie świętowaniem Jego przyjścia. Czuwanie jest wyglądaniem, radowaniem się Bogiem, słuchaniem Jego słowa, medytowaniem treści, które wprowadzają nas w życie wieczne. Nie znamy chwili przyjścia Pana. Lecz każda chwila przeżyta dla Niego, z myślą o Nim jest czuwaniem. Tak wypełniamy wezwanie Jezusa, aby przez czuwanie przygotować się na powtórne Jego przyjście. Nie znamy planów Boga, co do Jego przyjścia, ale poznaliśmy Jego miłość i miłosierdzie, stąd nasze czuwanie jest pełne pokoju i radości serca. Oczekiwanie z radością, wyglądanie ze spokojem. Czuwać, to służyć, a ponadto być wiernym i roztropnym. Wychodzimy naprzeciw Jezusa w naszym czuwaniu przez udzielanie się tym, którzy potrzebują Jego. Nie ma człowieka, który by nie potrzebował Boga. Są tacy, którzy nie wiedzą, że ich największym pragnieniem serca, jest Pan. Zarówno bycie sługą, a także wiernym i roztropnym sprowadza się do tego, co najpełniej opisuje Boga: nieskończenie kochający i miłosierny." Źródło http://pierzchalski.ecclesia.org.pl/index.php?id=00-03&page=00
obraz
Tadeusz Mazur: obraz obraz

Tablica Betania

Udostępnij post na Facebooku