obraz

Chrześcijański portal randkowy

Katolicka Betania zaprasza. Portal chrześcijański bez cenzury.. Skupiamy ludzi wyznających otwarcie swoją wiarę w Boga jak i osoby, którym na sercu leży dobro Polski promujących hasło: Bóg, Honor, Ojczyzna - bez względu na status.
Cenimy wypowiedzi szczere, ale także wysoką kulturę słowa pisanego.
Szczególne miejsce mają tu osoby szukające partnera na całe życie o podobnych wartościach. Mile widziane osoby duchowne i konsekrowane.

Zobacz więcej »

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ KS. PIOTRA SKARGI

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

Zobacz więcej »

Wyróżnione posty

Gabriela dodał/a nowy wpis na swojej tablicy

3 lat temu obraz

"Obchodzimy dziś święto św. Stanisława Kostki (1550-1568), patrona Polski oraz dzieci i młodzieży. Stanisław urodził się w bardzo bogatej i wpływowej rodzinie. Już we wczesnej młodości czuł, że jest powołany…»

czytaj więcej →

Wyróżnione posty

Gabriela dodał/a nowy wpis na swojej tablicy

3 lat temu obraz

(Łk 2,41-52) Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus…»

czytaj więcej →

Wyróżnione posty

Gabriela dodał/a nowy wpis na swojej tablicy

3 lat temu obraz

Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. Nie wiedzie sporu do końca i nie płonie gniewem na wieki. Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani według win naszych…»

czytaj więcej →

Wyróżnione posty

Basia dodał/a zdjęcie :)

3 lat temu obraz

obraz
obraz
: Podejmowanie codzienne trudu .. obraz

Wyróżnione posty

Aleksandra W. dodał/a nowy wpis na swojej tablicy

3 lat temu obraz

Chyba pora pogodzić się z Panem Bogiem.. "Będę tańczył przed Twoim tronem i oddam Tobie chwałę i nic już nie zamknie mi ust. Żaden mur i żadna ściana, największa nawet…»

czytaj więcej →

obraz
Rafał Lenarczuk:
obraz https://www.youtube.com/watch?v=SgINLRiWW2c
obraz
Basia: obraz
obraz
Mira Anna: obraz
obraz
: obraz

Wyróżnione posty

Gabriela dodał/a nowy wpis na swojej tablicy

3 lat temu obraz


http://www.youtube.com/watch?v=VKjEvrad15M

czytaj więcej →

obraz
Mira Anna: piękna i wyjątkowa monstrancja obraz

Wyróżnione posty

Basia dodał/a zdjęcie :)

3 lat temu obraz

obraz

Wyróżnione posty

Basia dodał/a zdjęcie :)

3 lat temu obraz

obraz

Wyróżnione posty

Gabriela dodał/a nowy wpis na swojej tablicy

3 lat temu obraz

obraz

czytaj więcej →

obraz
Izabela: obraz
obraz
Izabela: obraz
obraz
Izabela: obraz

Wyróżnione posty

Kącik redakcyjny dodał/a nowy wpis na swojej tablicy

3 lat temu obraz

Pan Bóg w swojej nieskończonej miłości jest zawsze pełen troski o nas. On nas kocha mimo naszych grzechów, upadków i słabości. Zawsze jest blisko, cierpliwie czeka na nasz powrót i zawsze przebacza,…»

czytaj więcej →

obraz
: Papież Franciszek często przypomina , że "Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem nam"
obraz
Basia: Bóg kocha nas,a my tak wątpimy. Nie raz zastanawiam się skąd się bierze to zwątpienie. Niby wierzymy,ale…»
obraz
: św. Piotr był tak blisko Pana i też zwątpił obraz Gdyby go Pan Jezus nie chwycił za rękę...i nas Chwyta...choćby…»
obraz
Aleksandra W.: Zgadzam się z tym wszystkim, ale co jeśli nie czuję tego złapania za rękę przez Jezusa.. ? Co jeśli…»
obraz
: Matka Teresa z Kalkuty odczuwała oschłość duchową przez wiele lat. Choćby i z tego powodu warto jest…»

Wyróżnione posty

Basia dodał/a nowy wpis na swojej tablicy

3 lat temu obraz

"Czułaś kiedyś, że nie jesteś w stanie pokochać człowieka i przyjąć go takim jaki jest? Choć bardzo pragnęłaś odwzajemnić jego uczucie, to coś blokowało twoje serce? Lęk, wspomnienia z przeszłości i własne…»

czytaj więcej →

Wyróżnione posty

Basia dodał/a nowy wpis na swojej tablicy

3 lat temu obraz

"Przypominam ci, córko Moja, że ile razy usłyszysz, jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu Moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie…»

czytaj więcej →

Wyróżnione posty

Gabriela dodał/a nowy wpis na swojej tablicy

3 lat temu obraz

(J 6,63b.68b) Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego.

czytaj więcej →

Wyróżnione posty

Gabriela dodał/a nowy wpis na swojej tablicy

3 lat temu obraz

(Łk 7,31-35) Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów: Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku…»

czytaj więcej →

obraz
Gabriela: „Starajcie się o większe dary” „wskażę wam drogę doskonalszą” – pisze św. Paweł do Koryntian. Sama wiedza…»

Wyróżnione posty

Basia dodał/a nowy wpis na swojej tablicy

3 lat temu obraz

"Co masz czynić kiedy, Bóg „odchodzi”? Dokładnie to samo, co wówczas, gdy jesteś obsypywana słodkimi pociechami. A kiedy cię nawiedza cierpienie, choćby najdotkliwsze, ucz się tak samo zachowywać, jak…»

czytaj więcej →

obraz
: "Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi" Ps 34, 5 Niech się to…»
obraz
Aleksandra W.: "znajduj Boga tam, gdzie Go utraciłaś. Teraz, kiedy nie masz Boga, zachowuj się dokładnie tak samo jak…»
obraz
: Aleksandro, zachęcam Cię do modlitwy Słowem Bożym. Od ok. 20-ej minuty, Siostra dokładnie wyjaśnia,…»
Słowo Boże na dziś


1 Duch Pana Boga nade mną1

bo Pan mnie namaścił.
Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim,
by opatrywać rany serc złamanych, ...
by zapowiadać wyzwolenie jeńcom
i więźniom swobodę;
2 aby obwieszczać rok łaski Pańskiej,
i dzień pomsty naszego Boga;
aby pocieszać wszystkich zasmuconych,
3 ,
aby im wieniec dać zamiast popiołu,
olejek radości zamiast szaty smutku,
pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu.
Nazwą ich terebintami sprawiedliwości,
szczepieniem Pana dla Jego rozsławienia.
4 Zabudują prastare rumowiska,
podniosą z gruzów dawne budowle,
odnowią miasta zburzone,
świecące pustkami od wielu pokoleń.
5 Staną obcokrajowcy, by paść waszą trzodę,
cudzoziemcy będą u was orać i uprawiać winnice.
6 Wy zaś będziecie nazywani kapłanami Pana2,
mienić was będą sługami Boga naszego.
Zużyjecie bogactwo narodów,
dobrobyt ich sobie przywłaszczycie.
7 Ponieważ hańba ich3 była zdwojona,
poniżenie i zniewagi były ich udziałe

przeto w swej ziemi odziedziczą wszystko w dwójnasób
i zażywać będą wiecznego szczęścia.
8 Albowiem Ja, Pan, miłuję praworządność,
nienawidzę grabieży i bezprawia,
oddam im nagrodę z całą wiernością
zawrę z nimi wieczyste przymierze.
9 Plemię ich będzie znane wśród narod

i między ludami - ich potomstwo.
Wszyscy, co ich zobaczą, uznają,
że błogosławionym szczepem Pana.
10 4 «Ogromnie się weselę w Panu,
dusza moja raduje się w Bogu moim,
bo mnie przyodział w szaty zbawienia,
okrył mnie płaszczem sprawiedliwości,
jak oblubieńca, który wkłada zawój,
jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
11 Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony,
jak ogród rozplenia swe zasiewy,
ak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość
i chwała wobec wszystkich narodów».

zobacz wszystkie wpisy

Słowo Boże jest żywe
obraz

Użytkownicy Betanii więcej »

Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania
Użytkownik Betania

Zapraszamy na pielgrzymkę

Pomóż Asi!

obraz

Losowe zdjęcie Bez tytułu © Gabriela więcej »

Nowe Zdjęcia więcej »