obraz

4 lat temu Administrator

wyświetl
"Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie (...)." Iz 54,10

4 lat temu Administrator

wyświetl
"Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie ma Prawa." Ga 5, 22-23

4 lat temu Administrator

wyświetl
"Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę,…»

Życie ludzkie składaniem ofiar Bogu 4 lat temu Administrator

wyświetl
          12     1 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej1. 2 Nie bierzcie…»

4 lat temu Administrator

wyświetl
"Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia." J 8,12

4 lat temu Administrator

wyświetl
"Przyjdź, Panie Jezu!" Ap 22,20

6 lat temu Administrator

wyświetl
      1 Tak też i ja przyszedłszy do was, bracia, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. 2 Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko…»

6 lat temu Administrator

wyświetl
Prawdziwa mądrość zapewni jedność  18 Nauka bowiem krzyża głupstwem jest dla tych, co idą na zatracenie, mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy zbawienia. 19 Napisane jest bowiem:  Wytracę mądrość…»

6 lat temu Administrator

wyświetl
Pan Bóg- moja siła,  uczyni nogi moje podobne jelenim,  wprowadzi mnie na wyżyny. ”   Ha 3,19                  

6 lat temu Administrator

wyświetl
Hymn dziękczynny Ty powiesz w owym dniu:  Wychwalam Cię, Panie,  bo rozgniewałeś się na mnie,  lecz Twój gniew się uśmierzył  i pocieszyłeś mię!  Oto Bóg jest zbawieniem moim!  Będę miał ufność i nie…»

6 lat temu Administrator

wyświetl
Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. ” J 16,24

6 lat temu Administrator

wyświetl
Teraz zaś, po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie. A końcem tego- życie wieczne. ” Rz 6,22              

6 lat temu Administrator

wyświetl
Któż jest pośród bogów równy Tobie, Panie, w blasku świętości, któż Ci jest podobny, straszliwy w czynach, cuda działający! ” Wj 15,11 Księga Wyjścia    

6 lat temu Administrator

wyświetl
Mądrość Syracha "Synu, w sposób łagodny prowadź swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię miłował ".

6 lat temu Administrator

wyświetl
"Trzymajcie się mocno Słowa Życia abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem. "     List do Filipian 2,16

6 lat temu Administrator

wyświetl
 "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.  Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce.  Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze…»

6 lat temu Administrator

wyświetl
Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam, co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz:…»

6 lat temu Administrator

wyświetl
"Nie odchodż od żony mądrej i dobrej albowiem jej miłość jest cenniejsza niż złoto " Mądrość Syracha 7,19  

6 lat temu Administrator

wyświetl
"Połóż mię jak pieczęć na twym sercu, jak pieczęć na twym ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański" Pieśń…»

6 lat temu Administrator

wyświetl
 48 Jam jest chleb życia. 49 Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. 50 To jest chleb, który z nieba zstępuje: kto go spożywa, nie umrze. 51 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli…»

6 lat temu Administrator

wyświetl
1 Duch Pana Boga nade mną1 bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, ... by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; 2 aby…»

6 lat temu Administrator

wyświetl
Mądrość Syracha Rozdz. 1 6 Mądrość bowiem jest duchem miłującym ludzi2, ale bluźniercy z powodu jego warg nie zostawi bez kary: ponieważ Bóg świadkiem jego nerek, prawdziwym stróżem jego…»

6 lat temu Administrator

wyświetl
Usprawiedliwienie dla każdego dzięki Chrystusowi 21 Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. 22 Jest to sprawiedliwość Boża przez…»

6 lat temu Administrator

wyświetl
Wszyscy - Żydzi i poganie - popadli w grzechy 9 Cóż więc? Czy mamy przewagę? Żadną miarą! Wykazaliśmy bowiem uprzednio, że tak Żydzi, jak i poganie są pod panowaniem grzechu 10 jak jest napisane3:…»

6 lat temu Administrator

wyświetl
W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce.          Ewangelia Jana 14,2

6 lat temu Administrator

wyświetl
 " Mądrość wywyższa swych synów i ma pieczę nad tymi którzy jej szukają.   Kto ją miłuje, miłuje życie. a kto rano dla niej wstaje będzie napełniony weselem."                              Mądrość…»

7 lat temu Administrator

wyświetl
2 Pierwszy znak w Kanie Galilejskiej 1 Trzeciego  dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 2 Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. 3 A kiedy zabrakło wina,…»

7 lat temu Administrator

wyświetl
Jezusa, syna Józefa z Nazaretu». Rzekł do niego Natanael: «Czyż może być co dobrego z Nazaretu?» Odpowiedział mu Filip: «Chodź i zobacz!» Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział…»

7 lat temu Administrator

wyświetl
Swiadectwo Jana Chrzcieciela I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?  Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą.…»

7 lat temu Administrator

wyświetl
 Ewangelia wg świętego Jana 1 Na początku było Słowo a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co…»

7 lat temu Administrator

wyświetl
"Będziesz prześliczną koroną w rękach Twego Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga "  Księga Izajasza 62,3

7 lat temu Administrator

wyświetl
Zaginiona owca 1 Zbliżali się do Niego wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. 2 Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 3 1 Opowiedział im wtedy…»

7 lat temu Administrator

wyświetl
Uzdrowienie opętanego 23 Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: 24 ?Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś:…»

List św.Piotra 7 lat temu Administrator

wyświetl
Nadzieja i jej podstawa 3 Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do…»

Ofiarować się Bogu 7 lat temu Administrator

wyświetl
1 A zatem proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarężywą, świętą, Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. 2 Nie bierzcie więc wzoru z tego…»