obraz

4 lat temu Administrator

Publikacja


Uzdrowienie opętanego


23 Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: 24 ?Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży ?. 25 Lecz Jezus rozkazał mu surowo: ?Milcz i wyjdź z niego!. 26 Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 27 A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: ?Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i Mu posłuszne?. 28 I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

Udostępnij post na Facebooku